AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA - MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER - TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM


Nagy Lajos király rejtett portréja Ramiro alakjában,
 mögötte az álmában megjelenő Jakab apostol – a Magyar emlékek Itáliában cím kötetből

2003/4 - 53. SZÁM

TARTALOM

NEMZET ÉS EMLÉKEZET: DEÁK FERENC, JÓSIKA MIKLÓS, MÉSZÁROS LÁZÁR • TÍZ ÉVE HALT MEG ANTALL JÓZSEF TRIESZT – BUDAPEST – BÉCS: PSZICHOANALÍZIS ÉS KULTÚRA MAGYAR EMLÉKEK OLASZORSZÁGBAN • A PÁRIZSI ISKOLA JELEN IDEJŰ TUDÓSÍTÁSOK – PRÁGA, BURGENLAND, DÉL-TIROL, BRIONI • HILLER ISTVÁN, SZAKONYI KÁROLY, ERS FERENC, ROCKENBAUER ZOLTÁN, NÁDAS PÉTER, SÁRKÖZY PÉTER, ÍRÁSA, VÉLEMÉNYE • EURÓPAI UTASOK: MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI


Copyright 1999-2003 Európai Utas