Az európai együttműködés folyóirata
56. szám - 2004/3

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:

Farkas János László
Gellér Katalin
Iványi Balázs
László Kriszta
Szenyán Erzsébet

Tipográfus:
Kiss Rozina

A szerkesztőség címe:
A szerkesztőség címe:
1023 Budapest,
Frankel Leo út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109
e-mail: europaiutas@inventura.hu

Az Európai Utas Alapítvány
megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelős kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.
Előfizethető a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítő postahivatalokban,
a Posta hírlapüzleteiben, 
az Üzleti és Logisztikai 
Központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII.,
Vörösmarty u. 16-18.) és
közvetlenül
vagy postautalványon, valamint átutalással a:

HELIR 11991102-02102799
pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:

Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail: batthyany@kultur-press.hu
Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Tartalom:


UTAK EURÓPÁBAN

Módos Péter: Az Európai Utas új száma elé
Közép-Európa: van-e, volt-e, lesz-e?

Finnugor Népek IV. Világkongresszusa - Tallinn, 2004
A finnugor népek reménye

Az éneklő nemzet
Tallinni beszélgetés Bereczki Urmasszal

Életben maradni
Beszélgetés Marjatta Manni-Hämäläinennel (Ferch Magda)


ÜZENET LENGYELORSZÁGBÓL

Jacek Purchla: „Hogy a Közép-európai gondolat tovább éljen...”
Levél Krakkóból

Pálfalvi Lajos: Siker megalkuvás nélkül
Száz éve született Witold Gombrowicz
Czesaw Miosz, a remény és a katasztrófa költője

A lengyel Wallenberg: könyv- és filmbemutató Budapesten
Göncz Árpád előszava


RÉGIÓK

Közelebb Itáliához
Trieszt – Cividale – Rimini

Dél-tiroli ősz Budapesten


GYŰJTŐK, GYŰJTEMÉNYEK

Faludy Judit: Rend és rendszer között

Korniss Dezső képei közt
A „Merics-jelenség”


DÉLSZLÁV VÁLTOZATOK

Gállos Orsolya: Boszniai képek – csata után

Végel László: Szlovén ösvény
Útinapló


DISPUTA

Péter László: Közép-Európa visszavetítése a múltba


TALÁLKOZÁSOK

Farkas Jenő: Egy párizsi folyóirat: Seine et Danube

Summary


Támogatók:

Osztrák Kulturális Fórum
Magyar Villamos Művek Rt.
Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Révai Nyomda Kft.