Az európai együttműködés folyóirata
58. szám - 2005/1

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:

Gellér Katalin
Iványi Balázs
Szenyán Erzsébet
Szilágyi N. Zsuzsa
Pálfi Anna

Tervezőszerkesztő:
Kiss Rozina

A szerkesztőség címe:
A szerkesztőség címe:
1023 Budapest,
Frankel Leo út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109
e-mail: europaiutas@inventura.hu

Az Európai Utas Alapítvány
megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelős kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.
Előfizethető a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítő postahivatalokban,
a Posta hírlapüzleteiben, 
az Üzleti és Logisztikai 
Központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII.,
Vörösmarty u. 16-18.) és
közvetlenül
vagy postautalványon, valamint átutalással a:

HELIR 11991102-02102799
pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:

Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail: batthyany@kultur-press.hu


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright © 1999-2005 Európai Utas

Tartalom


NEMZET ÉS EURÓPA

Módos Péter: Feljegyzések 2005 márciusában

Végel László: Hazánk a nagyvilág
Naplójegyzetek 2004-ből

Pomogáts Béla: Európa közelében
Európai integráció és magyar nemzetpolitika

Szarka László: Kisebbségi kulturális autonómiák


DISPUTA KÖZÉP-EURÓPÁRÓL

Schöpflin György: Az Unió és Magyarország
Beszélgetés Schöpflin György politológussal

Peter Zajac: Közép-Európa

Gerő András: Európa kulturális öröksége

Változatok Közép-Európára
Ízelítő a Közép-európai olvasókönyvből


MŰVÉSZETEK OTTHONAI

Iványi Balázs: Művészetek Palotája, avagy kulturális bevásárlóközpont

Ébli Gábor: Nagybánya – Budapest – Regensburg
Bay Miklós gyűjteménye


KÉP – ÍRÁS

Lille példája (M.P.)

Képek és szavak Lille-ből

Jerzy Snopek: József Attila Lengyelországban


EURÓPAI LEGENDÁK

Kovács István: A Balti-tenger menti csoda


NAPLÓ

Lázár Ervin: A traktor


Summary


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Stádium Nyomda Kft.
 

 

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja