Az európai együttműködés folyóirata
62. szám - 2006/1

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


1 %

Kérjük, adója egy százalékával támogassa a közép-európai értékmegőrzést és kultúraközvetítést!

A kiemelten közhasznú Európai Utas Alapítvány adószáma:

19622615-1-42

Támogatását köszönjük.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:

Pálfi Anna
Szatmári Ivett
Szenyán Erzsébet
Szilágyi N. Zsuzsa

Tervezőszerkesztő:
Kiss Rozina

A szerkesztőség címe:
A szerkesztőség címe:
1023 Budapest,
Frankel Leo út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109
e-mail: europaiutas@europaiutas.hu

Az Európai Utas Alapítvány
megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelős kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.
Előfizethető a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítő postahivatalokban,
a Posta hírlapüzleteiben, 
az Üzleti és Logisztikai 
Központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII.,
Vörösmarty u. 16-18.) és
közvetlenül
vagy postautalványon, valamint átutalással a:

HELIR 11991102-02102799
pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:

Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail: batthyany@kultur-press.hu


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright © 1999-2006 Európai Utas

Tartalom


Módos Péter: Emberek, városok
Találkozások 2006 tavaszán


OTTHON LENNI

A politika nem hallgat a gazdaságra
Beszélgetés Demján Sándorral

A vesztesekkel nehéz kommunikálni
Beszélgetés Inotai Andrással

Merjünk ajándékká válni egymás számára
Beszélgetés Böjte Csaba szerzetessel

Lázár Ervin: Pironkodva


ALKOTÓK, MŰVEK, MŰHELYEK

Bujdosó Alpár: A bécsi Lützenburger-gyűjtemény


VÁROSOK

Radics Viktória: Belgrád felett az ég

Végel László: A város és a vákuum

Predrag Matvejeviae: Egy másik Velence

Város, kultúra, Európa – a sorrend nem kötelező
Méhes Márton beszélgetése Jörg Ingo Weberrel

Temesvár képriport, népszámlálási adatok

Temesvári beszélgetések:

Szekernyés János
Gheorghe Ciuhandu
Victor Neumann
Miodrag Milin
Dumitru Serban


AZ ÖNKIFEJEZÉS LEHETŐSÉGEI

Egy megvalósult autonómia, avagy Dél-Tirol példája

Andrzej Wajda–80

Pomogáts Béla: Költő Pannóniában
Takáts Gyula 95. születésnapjára

Találkozások


Summary


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Stádium Nyomda Kft.
 

 

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja