Az európai együttműködés folyóirata
65. szám
2006/4

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:

Komlóssy Gyöngyi
Oláh Zita
Szatmári Ivett

Szilágyi N. Zsuzsa

Tervezőszerkesztő:
Vásárhelyi zsolt

A szerkesztőség címe:
A szerkesztőség címe:
1023 Budapest,
Frankel Leo út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109
e-mail: europaiutas@europaiutas.hu

Az Európai Utas Alapítvány
megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelős kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.
Előfizethető a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítő postahivatalokban,
a Posta hírlapüzleteiben, 
az Üzleti és Logisztikai 
Központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII.,
Vörösmarty u. 16-18.) és
közvetlenül
vagy postautalványon, valamint átutalással a:

HELIR 11991102-02102799
pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:

Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail: batthyany@kultur-press.hu


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright © 1999-2007 Európai Utas

Tartalom


Változatok Itáliára

RÓMA

Cs. Szabó László: Az újra megtalált Róma

Jelen lenni Itáliában
Beszélgetés Csorba Lászlóval, a Római Magyar Akadémia igazgatójával

Sárközy Péter: Róma, Róma, Róma, Róma

Genthon István: Római napló

Jászay Magda: A nyílt város
A Római Magyar Akadémia a második világháború idején (1942–1943)

Ötvenhatos magyarok Itáliában
Beszélgetés Mihályi Gézával

Vujicsics Sztoján: Az idő pora
Tevere-parti jegyzetek

Jancsó Miklós: ... Roma non è una città...

Bikácsy Gergely: A Narancskönyvtár fénye


VATIKÁN

A Vatikán kertjében
Beszélgetés Erdődy Gábor szentszéki nagykövettel


VELENCE

A hullámverte város
Beszélgetés Massimo Cacciarival, Velence polgármesterével

Fáy Miklós: Az élet Velencében


FIRENZE

Rockenbauer Zoltán: Ave Maria


BOLOGNA

Papp Gábor Zsigmond: A behavazott Bologna.


TRIESZT

Ami „Trieszt háta mögött” van
Interjú Fulvio Tomizza íróval

Maria Masau Dan: A trieszti Revoltella Múzeum

A Duna és a tenger
Beszélgetés Claudio Magrisszal

Elmenni és hazatérni
Beszélgetés Giorgio Pressburgerrel


GORIZIA

Szomráky Béla: Intézet a határon
Gorizia és a Közép-európai Kulturális Találkozók Intézete


SALERNO

Szörényi László: Márai Sándor városai


MEDITERRÁN KÉPEK

Gaál István: Tengermelléki filmnapok

Schrammel Imre: Gaál István római fotói elé


Találkozások A KÖZÉP-EURÓPAI KULTURÁLIS INTÉZETBEN


Olasz–magyar kulturális egyesületek

Találkozások

Újabb magyar emlékhelyek Itáliában


Summary


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Stádium Nyomda Kft.

 
 

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja