Az európai együttműködés folyóirata
67. szám
2007/2.

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Tervezőszerkesztő:
Vásárhelyi zsolt

Számunk szerkesztésében részt vett:

Komlóssy Ágnes
Pálfi Anna
Szilágyi N. Zsuzsa


A szerkesztőség címe:

A szerkesztőség címe:
1023 Budapest,
Frankel Leó út 49.

Telefon/fax: 266-1267, 326-0109

e-mail:

europaiutas@europaiutas.hu

Kiadja: Az Európai Utas Alapítvány *

Felelős kiadó:

Az Európai Utas Alapítvány kuratóriuma

Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.

Előfizethető a szerkesztőségben, a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben, az Üzleti és Logisztikai központnál (ÜLK, 1946 Budapest VII., Vörösmarty u. 16-18.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.

e-mail:

batthyany@kultur-press.hu

* Előző lapszámunkban a Budapress Kft, mint kiadó tévesen jelent meg. A kiadó neve helyesen: Európai Utas Alapítvány,
a felelős kiadó: az Európai Utas Alapítvány kuratóriuma


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright (c) 1999-2007 Európai Utas

 

Tartalom


Módos Péter: Triesztben, ismét

ESZMECSERE

Mit kezdjünk Közép-Európával?
Kerekasztal-beszélgetés

KÉT ALKOTÓ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL

Kisfiú a kőbékával - Fehér László retrospektív
Monológ közbevetésekkel

Szekernyés János: A kisplasztikáktól az emlékművekig
Jecza Péter szobrászművész életművének főbb rétegei és vonulatai


ÉVFORDULÓ

Gömöri György: A soknyelvű Dsida Jenő

Amedeo Di Francesco: Dsida Jenő Közép-Európája


ÉLETÚT

Kiegyenlítő szerepben
Beszélgetés Pomogáts Béla irodalomtörténésszel


KÖZÖS MÚLT

Példaértékű együttműködés
Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár főigazgatójával

Ress Imre: A Monarchia levéltári öröksége és a nemzeti levéltárak

Hermann Róbert: Mire jó a levéltár?
Kutatási esetek a magyar hadilevéltári kirendeltségnél


HAZATÉRÉS

"In asperis et prosperis" - amire a Kállay név kötelez
Utolsó interjú Kállay Kristóffal


MŰHELY

Csörsz Rumen István: Identitás, szakma, gyönyörűség
Csíkszeredai Régizene Fesztivál, 2007. július 15-22

Gaál István: Párizsi jegyzetek
Forgatási naplórészlet


TALÁLKOZÁSOK


SUMMARY


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Stádium Nyomda Kft.

 

 

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja