Az európai együttműködés folyóirata
59. szám - 2005/2

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:

Gellér Katalin
Iványi Balázs
Szenyán Erzsébet
Szilágyi N. Zsuzsa
Pálfi Anna

Tervezőszerkesztő:
Kiss Rozina

A szerkesztőség címe:
A szerkesztőség címe:
1023 Budapest,
Frankel Leo út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109
e-mail: europaiutas@inventura.hu

Az Európai Utas Alapítvány
megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelős kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.
Előfizethető a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítő postahivatalokban,
a Posta hírlapüzleteiben, 
az Üzleti és Logisztikai 
Központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII.,
Vörösmarty u. 16-18.) és
közvetlenül
vagy postautalványon, valamint átutalással a:

HELIR 11991102-02102799
pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:

Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail: batthyany@kultur-press.hu


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright © 1999-2005 Európai Utas

Tartalom


EURÓPA ELFÁRADT?

Tanulás, alkalmazkodás, kreativitás

Európa elfáradt?
Az Európai Utas körkérdésére válaszol: Claudio Magris, Gyurcsány Ferenc,
Christoph Pan, Gerő András, Tamás Pál, Medgyessy Péter, Végel László,
Granasztói György, Navracsics Tibor, Renato Tubaro, Martonyi János

Európai Unió: Válságok és sikerek
Beszélgetés Baráth Etelével (Bardon Nikoletta)

Emil Brix: Európa, a kulturális projekt

Václav Havel: Globálfasírt


ÜDVÖZLET BUKARESTBŐL

Az Egyetem téren ..

Bukaresti beszélgetések
Beszélgetőtársak: Mona Musca, Geo Serban, Mircea Dinescu, Gabriela
Adamesteanu, Beke Mihály András, Mircea Dumitrescu

József Attila verse – Paul Drumaru fordítása

Csiki László: Transland
Töredékek Paul Drumaruról

Pomogáts Béla: József Attila szobra Nagyváradon


EMLÉKEZET

Rainer M. János: Nagy Imre „végrendelete”
A snagovi politikai feljegyzések


ALKOTÓK

Néha a szeszcsempészet útján
Beszélgetés Klimó Károly képzőművésszel (Módos Péter)

Czigány György: Róma, Párizs és a Rózsadomb
Jeges Ernő festészetéről

Gaál István: Bartókkal Velencében
Naplójegyzetek

Vállalni kell a függetlenséget
Interjú Erdősi Anikó művészettörténésszel

Erdősi Anikó: A zöldségpiactól a MoMA-ig
Levél New Yorkból

Találkozások

Summary


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Stádium Nyomda Kft.
 

 

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja