Az európai együttműködés folyóirata
68-69. szám
2007/3-4.

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Tervezőszerkesztő:
Vásárhelyi Zsolt

Számunk szerkesztésében részt vett:
Komlóssy Ágnes
Pálfi Anna
Szilágyi N. Zsuzsa

A szerkesztőség címe:

1023 Budapest,
Frankel Leó út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109

e-mail: europaiutas@europaiutas.hu

Kiadja: Az Európai Utas Alapítvány
Felelős kiadó:
Az Európai Utas Alapítvány kuratóriuma
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.

Előfizethető a szerkesztőségben, a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben, az Üzleti és Logisztikai központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII., Vörösmarty u. 16-18.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail:

batthyany@kultur-press.hu

 


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright (c) 1999-2007 Európai Utas

 

Tartalom


Módos Péter: A zentai csatától a schengeni határokig

VÁLTOZATOK KÖZÉP-EURÓPÁRA

Végel László: A soknyelvű Duna és soknevű városai

Most azt is ütik, aki megértő
Beszélgetés Ilia Mihállyal

Pomogáts Béla: Mozaiktérkép
Mit kezdjünk a kárpát-medencei magyar régiókkal?

Hiller István: Hagyomány és jövőkép
Százéves a bécsi Kelet-Európa Történeti Intézet

Kilenc évtized, három nemzedék
Búcsú Kosáry Domokostól

UTAZÁS A SZOMSZÉDSÁGBAN

SZERBIA

Balázs-Arth Valéria: Történelmi tudat - kulturális emlékezet

Módos Péter: Séta egy határmenti nagyközségben. Szabadka

Danilo Kis: A kis népek íróinak kötelessége
Vujicsics Sztoján: Emlékezés Danilo Kisre

Predrag Stepanović: Borislav Pekićről - röviden

Radics Viktória: A Pekić-óceán

Borislav Pekić nyilatkozataiból

Borislav Pekić: Nemzet és demokrácia

SZLOVÁKIA

Deák Renáta: Mikszáth a létről mesél Konferencia Szklabonyán

Karol Wlachovský: Mentális mítoszok Mikszáth szlovákképében

G. Kovács László:
A párbeszéd vonzásában
Szlovák és magyar értelmiségiek eszmecseréje a KeKI-ben

Kassán

ROMÁNIA

Szeretem a városomat
Interjú Ilyés Gyulával, Szatmár polgármesterével

Szatmár, 2007, Ady

Büszke vagyok a régiómra (Muzsnay Árpád)

Magyarul olvasom, románul értem Adyt. (Kocsis Francisko)

A nyelvi otthonosság öröme (Láng Gusztáv)

Pálfi Anna: Nagybánya álma

Művésztelep Európa közepén (Nicolae Suciu)

Koszorúk Ady szobránál - képriport

SZLOVÉNIA

Lendva, Muravidék

Múzeum és művésztelep a Várban (Gerics Ferenc)

Több mint könyvesbolt. (Kepe Lili)

Hogy a többségi nemzet is értse (Zver Ilona)

Két tanárnő Mariborból
Kolláth Anna: A magyar nyelv jelene és jövője Szlovéniában

Rudas Jutka: A Disznózsírt olvasva Tolnai Ottó könyvéről

Ptuj

"A szlovéneket bejelölni a térképen" Beszélgetés Tomaz Salamunnal

A fölszaggatott síneket újra le kell rakni. (Göncz László)

ALKOTÓK, MŰHELYEK, VÁROSOK

Képek, könyvek, emlékek A 80 éves Kass János

Ébli Gábor: Két műgyűjtő Bélai György

Szarvasy Mihály

Gergely András: A társadalom közepén. (Philipp Ther könyvéről)

Otthonok Európában
Beszélgetés Giorgio Pressburgerrel

Tenger, diplomácia, kultúra Beszélgetés Vedran Jelavić dubrovniki alpolgármesterrel

Rilke-kiállítás Duinóban

UNIÓ, KISEBBSÉGEK, LEHETŐSÉGEK

Potsdamból nézve
A Német Kulturális Fórum Budapesten. Az eszmecsere résztvevői:
Klaus Harer, Wolfgang Rackebrandt, Gergely András, Kiss Endre,
Prőhle Gergely, Szarka László, Can Togay, Wilhelm Droste

Szarka László: Berlin és Potsdam

Ungváry Krisztián: Az elűzöttek Egy történész naplójából

EMLÉKEZÜNK

Módos Péter: Elment Gaál István

Gaál István: Gyökerek

Zelimir Kosčević: Búcsú Néray Katalintól

Találkozások

Számunk szerzői

Közhsznúsági jelentés

Summary


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Stádium Nyomda Kft.

 

 

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja