Az európai együttműködés folyóirata
74-75. szám
2009/2.

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Tervezőszerkesztő:
Kerekes Zoltán

Számunk szerkesztésében részt vett:
Komlóssy Ágnes
Malomvölgyi Csilla
Pálfi Anna

A szerkesztőség címe:

1023 Budapest,
Frankel Leó út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109

e-mail: europaiutas@europaiutas.hu

Kiadja: Az Európai Utas Alapítvány
Felelős kiadó:
Az Európai Utas Alapítvány kuratóriuma
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.

Előfizethető a szerkesztőségben, a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben, az Üzleti és Logisztikai központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII., Vörösmarty u. 16-18.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail:

batthyany@kultur-press.hu

 


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright (c) 1999-2010 Európai Utas

 

Tartalom

HÚSZ ÉV UTÁN

Módos Péter: Sopron, Berlin, Temesvár

Az átalakulásról
Képek és citátumok

Határáttörés '89
Sopronpusztai beszélgetések: Hans Kaiser, Németh Miklós, Günther Beckstein, Kárpáti György, Oplatka András

Peisch sándor: A hatányitás mámorától a mai német-magyar kapcsolatokig

Masát Ádám: A berlini fal leomlása

Bartha Csaba: Egy forradalom emlékezete - Temesvár 1989

Schöpflin György: 1989 és ahogy húsz év múltán látjuk


LENGYEL, MAGYAR

Kovács István: Lengyelország két tűz között
Hetven éve tört ki a világháború

Keresztes Gáspár: Lengyel szeptember - akkor és most

A diplomácia művészete és a művészet története
Beszélgetés Joanna Stempińska lengyel nagykövettel (Éles Márta)


EURÓPA, RÉGIÓK, NEMZETEK

Táguló mozgástér, Duna-völgyi stratégia
Beszélgetés Balázs Péter külügyminiszterrel

Emil Brix: Közép-Európa befejezetlen története
A határok iránti különös sóvárgásról a fal ledőlése után

Prőhle Gergely: Nemzetpolitika Németországban?

Masát András: A magyar-német kulturális kapcsolatok húsz éve


GALÉRIA

Műveletek hallal, malaccal, báránnyal
Új korszak Pinczehelyi Sándor festészetében


ÖRÖKSÉG

Erdődy Orsolya: Haydn a miénk is!
Bicentenáriumi év Magyarországon

Klein Rudolf: Zsidó katedrális a dohánygyár mellett


ÉVNAPON

Pomogáts Béla: A magyar nyelv a világban

Kalász Márton: Egy "asszisztens" emlékeiből


ÉLETUTAK

Sárközi Mátyás: Szent ügyért éljünk!
Sztehlo Gábor emlékezete

Kanyargós út az Ung partjáról
Beszélgetés Skultéty Csabával (Cservenka Judit)


SZERBIAI KÉPEK

Juhász József: Jugoszlávia 1989-ben

Gesztus a jövő érdekében

Az előrelépés lehetősége
Vasárnap esti budapesti beszélgetés Pásztor Istvánnal

Találkozások

Summary


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány

 

 

Nyomda: Mester Nyomda Kft.

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja