Az európai együttműködés folyóirata
70. szám
2008/1.

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Tervezőszerkesztő:
Vásárhelyi Zsolt

Számunk szerkesztésében részt vett:
Komlóssy Ágnes
Pálfi Anna
Szilágyi N. Zsuzsa

A szerkesztőség címe:

1023 Budapest,
Frankel Leó út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109

e-mail: europaiutas@europaiutas.hu

Kiadja: Az Európai Utas Alapítvány
Felelős kiadó:
Az Európai Utas Alapítvány kuratóriuma
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.

Előfizethető a szerkesztőségben, a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben, az Üzleti és Logisztikai központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII., Vörösmarty u. 16-18.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail:

batthyany@kultur-press.hu

 


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright (c) 1999-2008 Európai Utas

 

Tartalom


Tájoló

Módos Péter: Két kiállítás a KeKI-ben

Dubrovnik Budapesten
Beszélgetés Ivica Prlenderrel, a Dubrovniki Nyári Játékok igazgatójával


Muravidéki mozaikok

Olvadó jégcsapok - Göncz László drámájáról

Prága, Bécs - Útinapló helyett

Udvarhelyi Szabolcs: Prágai napló

Grendel Lajos: Egy érzelmes (közép-)európai
Rudolf Chmel új könyvéről


Egy makacs cseh a nagyvilágban
Meda Mládek portréja


Gellér Katalin: Bécsi séta: múzeumból kabaréba

Hagyományok

Pomogáts Béla: Műhely Közép-Európában
A Nyugat centenáriumára


Szekernyés János: "Fáradozásom eredményes volt"
45 éve hunyt el Jakabffy Elemér lapszerkesztő és történész


K. Lengyel Zsolt: 45 éves a Müncheni Magyar Intézet

Tóbiás Áron: Kassák búcsúja Párizstól
Beszélgetés Kassák Lajossal 1963-ból


Alkotók, műhelyek

Ébli Gábor: A hely szelleme
Konok Tamás pályája Zürichtől Budapestig


Ébli Gábor: Lemondani a belterjesség kényelméről?
Beszélgetés Birkás Ákossal a magyar művészet nemzetközi helyéről


"Élem a magam szuverén életét"
Köszöntjük a kilencvenéves Hubay Miklóst


Emlékezünk

Módos Péter: Búcsú Fejtő Ferenctől

Fejtő Ferenc: A politikus, a gondolkodó és az ember
T. G. Masaryk (1850-1937)


Találkozások

Summary


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Stádium Nyomda Kft.

 

 

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja