Home Ön itt van:
Culture, Identity, Central Europe
international forum and conference
Place: Central European Cultural Institute (Budapest, VIII. Rákóczi út 15.)
Date: 16 May, 2013, 10.00-18.30
Lectures and presentations from Małgorzata Ornat (Cracow), Öllős László, Konrad Sutarski, Szarka László, Karol Wlachovsky, Kiss-Szemán Róbert, Katarzyna Sitko, Szigeti László, Görözdi Judit, Michal Černý, Berkes Tamás, Beke Mihály András, Módos Péter, Jiři Machacek and others
Program:
10.00 – 10.20: Welcome speech from director Péter Módos
10.00 – 11.30: Lectures and presentations
11.30 – 12.00: Coffee break
12.00 – 13.00: Lectures and presentations
13.00 – 14.00: Lunch
14.00 – 15.30: Lectures and presentations
15.30 – 16.00: Coffee break
16.00 – 18.30: Forum conversation
18.00 – 18.30: Closing drink
Our guests represent the cultural life of Cracow, Ostrava, Prague, Bratislava, Dunaszerdahely and Budapest, both of them live in a cultural environment of two or three nation. From their presentations one can understand the points of views of the nations in Central Europe and the possible new forms of connections.
The conference is supported by Visegrad Fund.

Sajtómegjelenések:
http://www.hirek.sk/kultura/20130514130550/A-kozep-europai-identitasrol-rendeznek-konferenciat-Budapesten.html

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=209713:a-koezep-europai-identitasrol-rendeznek-konferenciat-csuetoertoekoen&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
Visegrádi identitás a V4 országok szemével és Közép-Európa felől nézve
Konferencia és fórum, 2013. május 15-16.
Az 1990-ben alapított Európai Utas alapítvány és az általa 10 éve működtetett Közép-európai Kulturális Intézet, valamint az intézettel szorosan együttműködő Európai Utas folyóirat 1990 óta vizsgálja Közép-Európa társadalmi és kulturális folyamatait, szoros kapcsolatokat épített ki a térség országainak civil és szakmai műhelyeivel. Természetszerűen legerősebb kapcsolatokat a visegrádi országok intézményeivel ápol. Ezt a két évtizedes együttműködési folyamatot foglal össze a május közepére tervezett konferencia és fórum, amelyen mindazok a tapasztalatok, amelyek az 1945 után, illetve az 1989-90 után hasonló társadalmi közegben megélt, párhuzamos folyamatokból származnak. Sajátos irányt szab a kapcsolatok működtetésének a 2009 óta folyamatosan elmélyülő társadalmi-gazdasági válság, amely arra készteti a visegrádi országokat, hogy újragondolják a kultúra és a társadalom összefüggésit, az együttműködés lehetőségeit és formáit. Konvergencia és divergencia; sajátos visegrádi identitás és egyedi utak keresése; kulturális kohézió a V4 országok között: e témákban várunk előadásokat a meghívott vendégektől (Kalligram Műhely, Pozsony; International Cultural Institute, Krakkó; Strední Evropa, Prága). Megvizsgáljuk, mit tehetnek a V4 országok a Délkelet-Európával, illetve a Nyugat-Balkánnal való együttműködés érdekében; hogyan változik meg Közép-Európa fogalma (lehetséges-e, hogy Közép-Európa mint különböző kultúrák találkozási pontja keletre vagy délebbre tolódik). Hogyan lehetne bevonni a kulturális együttműködésben olyan régiókat, mint Észak-Olaszország, Ausztria, Dél-Németország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia. A meghívott kulturális műhelyek konkrét tevékenységükről és lehetőségeikről, az együttműködés formájáról is tanácskoznak. A konferenciát lezáró fórum nyitottabb, szélesebb közönség bevonásával lehetőséget ad egyetemek, kutatóműhelyek bemutatkozására és a közvetlen eszmecserékre is.

Támogatta:
www.visegradfund.org

Partnerszervezetek:

http://www.protimluv.net/

http://www.klezmer.pl/

http://www.kalligram.com/

Módos Péter igazgató köszöntő beszéde

Konrad Sutarski, Flóra Petovska és Rockenbauer Zoltán, a konferencia elnöke

Konrad Sutarski és Flóra Petovska

Öllős László

Jiři Machacek és Flóra Petovska

Szigeti László és Rockenbauer Zoltán

Wojcziech Ornat és Éles Márta

Kiss Szemán Róbert és Rockenbauer Zoltán

Görözdi Judit, Berkes Tamás, Katarzyna Sitko és Michal Černý

Karol Wlachovsky és Rockenbauer Zoltán

Katarzyna Sitko és Michal Černý

Szarka László

BerkesTamás

Katarzyna Sitko
2011. szeptember 8. csütörtök Közép-európai Kulturális Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 15.)
A Duna összeköt - tanácskozás a Duna-stratégia lehetőségeiről
nemzetközi konferencia 2011. május 26-27-én a KeKI-ben
Az Európai Utas Alapítvány Közép-európai Kulturális Intézete együttműködve a Szlovák Intézettel, a NEFMI, a KÜM és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, kétnapos nemzetközi találkozót szervezett "A Duna összeköt – tanácskozás a Duna-stratégia lehetőségeiről" címmel.

A találkozón magyar, osztrák, német, szlovák, cseh, román, szerb és horvát politikusok, történészek, művészettörténészek vettek részt, akik beszámoltak arról, hogyan látják országuk, szakmájuk szerint azokat a lehetőségeket, amelyeket az Európai Unió által felvázolt és 2014-től megvalósuló Duna-stratégia jelent.

A Duna-stratégia természetesen elsősorban gazdasági, infrastrukturális, környezetvédelmi célokat tűz ki maga elé, ám a célok között a kulturális sokszínűség megőrzése és egy újfajta dunai identitás kialakítása is szerepel. Ennek az identitásnak meghatározó alapja a történelem és a kultúra.

A résztvevők beszámoltak saját területük eddigi eredményeiről, az együttműködés lehetőségeiről, és elképzeléseikről.

PROGRAM
2011. május 26. csütörtök

14.00–16.00
Köszöntőt mond:
Jana Tomková, a Szlovák Intézet igazgatója
Módos Péter, a Közép-európai Kulturális Intézet igazgatója
Elisabeth Kornfeind. A budapesti Osztrák Kulturális Fórum igazgatója,

Nyitóbeszédet mond:
Entz Géza
politikai főtanácsadó, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Duna Stratégiáért felelős koordinátora

Nyitóelőadást tart:
Jeszenszky Géza (Magyarország)
történész, volt külügyminiszter, a Corvinus Egyetem magántanára


I. Ülésszak
Elnök: Ujváry Gábor (Magyarország)
történész, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese

Csorba László (Magyarország)
történész, a Nemzeti Múzeum főigazgatója
Gondolatok a Duna-gondolatról

Gabriela Adameşteanu (Románia)
író, esszéista, műfordító
A Duna a román irodalomban

Želimir Koščević (Horvátország)
művészettörténész, egyetemi tanár
Három új kulturális kezdeményezés Horvátországban és Szerbiában

Robert Pollák (Szlovákia)
a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum igazgatója
Kultúrtörténeti kapcsolatok a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum történelmének tükrében

16.00–16.30 Kávészünet


II. Ülésszak
16.30-18.30
Elnök: Méhes Márton (Magyarország)
a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója

Gottfried Wagner (Ausztria)
különmegbízott, osztrák Oktatásért, Kultúráért és Művészetért Felelős Szövetségi Minisztérium, az Európai Kulturális Alapítvány volt igazgatója
És a kultúra, hölgyeim és uraim?

Masát András (Magyarország)
irodalomtörténész, egyetemi tanár, az Andrássy Egyetem rektora
Az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem mint a tudományos és kulturális együttműködés egy modellje a Duna-térségben

Ujváry Gábor (Magyarország)
történész, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese
Összeköt vagy elválaszt? A magyar kulturális külpolitika Duna-menti együttműködési lehetőségei a 20. és 21. században

18.30–20.00 Fogadás


III. Ülésszak
2011. május 27. péntek

9.00–11.00
Elnök: Gergely András
Történész, a Károli Gáspár Református Egyetem és az ELTE professzora

Szarka László (Magyarország – Szlovákia)
történész, a komáromi Selye János Egyetem dékánja
A Duna Stratégia adta lehetőségek
Michal Černý (Csehország)
a Cseh Centrum igazgatója
National Branding in Central Europe

Méhes Márton (Magyarország)
a bécsi CH igazgatója
Danube Cultural Cluster


Karol Frühauf (Svájc)
Res Artis nemzetközi hálózat vezetőségi tagja (Amszterdam), a párkányi Hídőr Alapítvány kitalálója és igazgatója
Határokon átívelve, emberekről, hidakról

Daniel Rosenauer (Ausztria)
A Duna-térség és Közép-Európa Intézete (IDM) munkatársa
Az IDM munkájának kulturális aspektusai

11.00–11.30 Kávészünet

IV. Ülésszak

11.30–13.30
Elnök: Szarka László (Magyarország – Szlovákia)
történész, a komáromi Selye János Egyetem dékánja

Bošco Krstič (Szerbia)
helytörténész, a Rukovet folyóirat főszerkesztője

Szigeti László (Szlovákia)
szerkesztő, a Kalligram Kiadó igazgatója

Dorin Matei (Románia)
történész, a Magazin Istoric főszerkesztője
A Duna, a Huntington-vonal és a történészek

Nicolae Suciu (Románia)
művészettörténész, festő
A Duna - az európai művésztelepek közötti kapcsolat a századfordulón

Fenyvesi Áron (Magyarország)
művészettörténész, a Donumenta 2010 kurátora
A 2010-es donumenta kurátori tapasztalatai


A rendezvény kiadványa a Kiadványok menüpont alatt megtekinthető:

http://europaiutas.hu/imgupload/4904.pdf


AZ EURÓPAI UTAS 76-77. SZÁMA RÉSZLETESEN FOGLALKOZIK A DUNA STRATÉGIÁVAL! A LAP TELJES EGÉSZÉBEN MEGTEKINTHETŐ A HONLAPUNKON AZ "EURÓPAI UTAS" MENÜPONT ALATT! Az európai Utas ezen száma az NKA támogatásával jött létre.

http://www.europaiutas.hu/76_77/tart.htm
2012. március 7. szerda 12:00 Maribori Egyetem (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160.)
HIDAK-KOROK-BUDAPEST MARIBORBAN, EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSÁBAN
kiállítás
A Közép-európai Kulturális Intézet
és a Maribori Egyetem Magyar Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt Maribor Európa Kulturális Fővárosának rendezvényére
Hidak-Korok-Budapest c. kiállítás szlovén nyelvű változatának megnyitójára! ((Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160.)

Időpont: 2012. március 7.
Helyszín: Maribori Egyetem Magyar Tanszéke (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160.)


A kiállítás Szent-Iványi István nagykövet úr, Kolláth Anna tanszékvezető nyitják meg. Köszöntőt mond továbbá Szentes Tamás, Budapest alpolgármestere és Nanovfszky György nyug. nagykövet, külügyi tanácsadó Budapest képviseletében. Hatos Pál, a külföldön működő magyar kulturális intézeteket összefogó Balassi Intézet igazgatója is köszönti a látogatókat. Az Európai Utas Alapítvány és a Közép-európai Kulturális Intézet nevében Beke Mihály András szól néhány szót az egybegyűltekhez.

A kiállítás továbbutazik Ljubljanába.
HIDAK - KOROK- BUDAPEST
- Város, folyó, híd, történelem -
A vándorkiállítás 40 tablóból áll. Az összeállítás Pest-Buda, illetve Budapest 200 éves várostörténetét mutatja be – hídjaink történetén keresztül. A kiállítás első címe: Város, folyó, híd, történelem – jól kifejezi a létrehozók szándékát: olyan várostörténetet, ország- és kultúrtörténetet megjeleníteni a kiállítással, amely a legjobb értelembe vett országmárka, egyúttal vendégcsábító magyar –és közép-európai történet.

A főváros múzeumainak anyagaiból válogatott közel száz kép (korabeli metszet, rajz, dokumentum és művészi fotó) tizenöt csoportra oszlik, korszakok szerint. Minden egységnek egy-egy híd, vagy híddal jól összekapcsolható kép az emblémája. Az emblematikus kép mellé a korszakot jól jellemző egyéb fotó, festmény, vagy metszet társul.

A bevezető és összekötő szöveg (Száraz M. György munkája) eligazít nem csak az adatok, de az adott korszak magyar és közép-európai vonatkozásaiban is. Két változatban készült el – a bővebb változat egyben háttér-rajz is, amely mélyebb történelmi összefüggéseket mutat meg.

A kiállítás összekötő szövege, miként a hozzá kapcsolódó kiadványok egy magyar és egy angol-francia változatban készültek el. A kiállításhoz természetes módon lehet kapcsolni a városról, a Dunáról, a hidakról szóló történelmi előadásokat, vetítéseket, megbeszéléseket.


Eddig bemutatásra került az Európa Napon Strasbourgban, Csíkszeredán a filmdoku fesztiválon, Vukováron és a brüsszeli Magyar Házban.

Bemutatkozás

Tevékenységeink

...

Az európai együttműködés folyóirata. Kattintson ide!

Top

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.