Tizenkettedik évfolyam-
2001/1
.
(42. szám)

Aktuális számunk tartalmából :

Jubileumi ünnepség az Európai Utas Alapítvány fennállásának 10. évfordulója alkalmából

Képes beszámoló

TARTALOM

"A bombák feltárták a belső romokat" Végel László háborús naplójából

KÖZÉP-EURÓPAI STÚDIUMOK

Claudio Magris:
Egy közép-európai doktoriskola tárgyában

Molnár Andrea:
Közép-Európa múltjáról Nápolyban
- nápolyi beszélgetések -

Kiss Endre:
Közép-Európai tudat
tegnap és ma

Buda Attila:
Ellenállás, gondolat,
szellem?
Közép-Európa - hazai fénytörésben

ALKOTÓK, MŰVEK

Gellér Katalin:
Centrum és régió
Asszimiláció és tradíciókeresés a századforduló magyar művészetében

Rockenbauer Zoltán:
A világ, ahogyan senki más nem látta...
Czóbel Béla halálának huszonötödik évfordulójára

Kocsis Imre Antal:
Az otthonlét pillantai
Mészöly Miklósról

Kappanyos András
A nagy ravasz

Esterházy Péterről

KAPCSOLÓDÁSOK

Gállos Orsolya:
Ljubljanai kiállítás a Cilleiekről

Gömöri György: Lengyel menekültek és magyar barátaik

Március 15. a Muravidéken

Mélyen kötődöm a magyar nyelvhez
Zágrábi beszélgetés Jadranka Damjanovval (Orbán Györgyi)

D. Magyari Imre:
"Kávéház mindenütt"

Szántó F. István:
Világ-irodalom-mű fordítás
Átváltozások

TÖRTÉNELEM ÉS NEMZET

Romsics Ignác: Magyar nemzetiségpolitikai gondolkodók V.

Zeidler Miklós:
Apponyi Albert a "nemzet ügyvédje"

Péterfi Gábor: Kelet-európai konföderáció mint a revízió alternatívája
Szabó Dezső válasza Trianonra

PORTRÉ

Közelmúltunk tanúja:
Csicsery-Rónai István (Cservenka Judit)

VITÁK, VÉLEMÉNYEK

Ryszard Kapuscinski:
Nemzeti kultúra a globalizáció korában

Farkas János László:
Európai alkotmány

Számunk szerzôi

Summary


Vissza a kezdőlapra


Impresszum:

Az európai együttműködés folyóirata
Megjelenik negyedévenként

A szerkesztôbizottság elnöke:
Pomogáts Béla
Fôszerkesztô:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:
Farkas János László
Jovánovics György művészeti vezetô
Nagy András fômunkatárs
Romsics Ignác fômunkatárs
Szántó Istvánné szerkesztôségi titkár
Újvári Imréné tervezôszerkesztô
Vas János (fotó)
Vujicsics Sztoján fômunkatárs

A szerkesztôség címe:

1088 Budapest,
Rákóczi út. 15.
Telefon/fax: 266-1267, 483-1837

Az Európai Utas Alapítvány megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelôs kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója

Terjeszti a HELP, a Lapker Rt., a kiadó és alternatív terjesztôk.

Elôfizethetô a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítô postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben és a Levél és Hírlapüzletági IgazgatóságonHírlap- elôfizetési és Lapellátási Irodában

(LHI, Budapest VIII., Orczy tér 1. 1900)

közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02-02102799 pénzforgalmi jelzôszámára

Egy szám ára: 498 Ft

Elôfizetési díj egy évre:
1400 Ft

Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

E-mail: batthany@Kultur-press.hu

E lapszám megvalósítását támogatták:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

nkom.jpg (5973 bytes)

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Külügyminisztérium
Ifjusági és Sportminisztérum

Európai Utas Alapítvány,
Európa Biztosító,

Hungarian Human
Rights Foundation

Révai Nyomda Kft.
1037 Budapest,
Kunigunda útja 68.
ISSN: 0866-272X

Köszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1 százalékát az Európai Utas javára ajánlották fel.

A beérkezett összeget nyomdai költségekre fordítottuk.

Kérjük további segítségüket! Az Európai Utas Alapítvány adószáma:

19622615-1-42

E-mail címünk: europaiutas@inventra.hu

Az Európai Utas
Internet-változatát a
hhrflogo.gif (1619 bytes)
Hungarian Human Rights Foundation
készítette.

E-mail:
hhrf@mail.matav.hu

Copyright©
Európai Utas-2001